Crossrail C310 – Thamesin tunnelin osuus, Iso-Britannia

URAKOITSIJA: HOCHTIEF-MURPHY JV

Urakoitsijalla oli ollut ongelmia ruiskubetonin puutteellisen varhaislujuuden kehityksen kanssa Thamesjoen ali rakennettujen tunneleiden poikkikäytävien kanssa. Pääongelma liittyi ruiskubetonin ruiskuttamiseen erittäin märille kalkkipitoisille pinnoille, joiden monissa halkeamissa oli aktiivisia vesivuotoja.

Tehtävä/Haaste

Haasteena oli täyttää Crossrail-projektille asetetut muokatut varhaislujuuden J2-vaatimukset, joita urakoitsija ei pystynyt täyttämään alkuperäisen toimittajan ja lähestymistavan avulla. Hochtief-Murphy JV kutsui Normetin pikaisesti apuun auttamaan varhaislujuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa niin, että kallio voitaisiin tukea näissä märissä olosuhteissa turvallisesti ja tehokkaasti. Normetin oli toimittava nopeasti, jotta urakoitsija saisi taas aikataulusta kiinni. Kokeet järjestettiin samaksi viikoksi, jona yhteydenotto tapahtui.

Ratkaisu

Normet järjesti urakoitsijalle testattavaksi kahta alkalivapaata kiihdytintä. Normetin toimitus sisälsi Crossrailin SCL-urakoihin toimitetun tavallisen TamShot 80AF -tuotteen lisäksi tehokkaamman TamShot 100AF -kiihdyttimen.

Keskusteluissa Hochtief-Murphy JV:n tiimin kanssa päädyttiin myös varmistamaan suoritustason parantuminen siirtymällä Cemex-kuivalaastiratkaisuun (DSM), koska Normetin lisäaineet ja siilojen sementtityyppi ovat myös optimoidut varhaislujuuden kehittymisen, hyvien avoimien aikojen ja helpon pumpattavuuden saavuttamiseksi.

Normet tuki urakoitsijaa myös tarkastamalla heidän ruiskubetonointi prosessinsa paikan päällä. Näin varmistettiin, että kaikki prosessin vaiheet massan valmistuksesta ruiskutukseen tehtiin tehokkaasti. Normet antoi suosituksia esimerkiksi logistiikan parantamiseksi sekä kuuman veden ja kompressorista tulevan ilman käyttämisestä varhaisen lujuuden optimointiin.

Projektin lopputulos

Sekä kiihdyttimillä että Cemexin DSM-ratkaisulla tehdyt kokeilut olivat menestyksiä, ja Hochtief-Murphy JV saavutti erittäin hyvän varhaislujuuden kehityksen (katso edellinen taulukko). Sen ansiosta poikkikäytävät saatiin rakennettua turvallisesti ja tehokkaasti erittäin märissä maaperäolosuhteissa.

Ruiskubetonitöissä käytettiin myös pieniin tunneleihin tarkoitettua Normet Minimec -ruiskutuslaitetta.

Subscribe to newsletter