GeoTek SS

Ladattavat tiedostot

GeoTek SS on ympäristöä säästävä stabiili kaksikomponenttinen erittäin alhaisen viskositeetin natriumsilikaattilaasti, jota käytetään etupäässä geoteknisiin tarkoituksiin, kuten maan stabilointiin ja louhinnan aikaiseen veden hallintaan.

Laimentamattomana toimitettava GeoTek SS voidaan laimentaa vaaditun maan läpäisevyyden ja lujuuden saavuttamiseksi.

GeoTek SS -järjestelmän muodostavat osa A eli natriumsilikaattilaasti ja osa B eli kovetin. Kovettimen annostelua säätämällä GeoTek SS:ää voidaan käyttää kohteissa, joissa edellytetään erittäin hitaita migraatio- ja penetraatio-ominaisuuksia.

Tärkeimmät edut
  • Alhainen viskositeetti
  • Hyvä tartunta märkiin pintoihin
  • Ei sisällä liuotinta, turvallinen ympäristölle
  • Säädettävä geeliytymisaika
  • Voidaan käyttää standardi-injektointilaitteiden kanssa
  • Puhdistus vedellä
Tyypillisiä käyttökohteita
  • Kivi-, hiekka- ja silttikerrostumien esi-injektointi
  • Maaperän tiivistys
  • Tunnelin vesieristys ja vuotojen tiivistys
  • Passiivinen maaperän stabilointi