TamCem Micro Silica

TamCem Micro Silica koostuu piimetallista ja -raudasta kerätystä piidioksidista (SiO2). TamCem Micro Silica reagoi sementin kalsiumhydroksidin kanssa muodostaen lisää kalsiumhydrosilikaattia, mikä parantaa betonin lujuutta. TamCem Micro Silican käyttäminen lisää myös betonin kestävyyttä.

Tärkeimmät edut
 • Elementtikäyttö
 • Tuottaa hyvän varhaisen puristuslujuuden ja suuremman murtolujuuden
 • Poistaa höyrykarkaisun tarpeen, mikä säästää lämmityskustannuksissa
 • Ruiskubetonikäyttö
 • Vähemmän materiaalihukkaa ja tehokkaampi tuotteen käyttö
 • Hyvä vedenpitävyys ja merkittävästi vähemmän roiskehukkaa
 • Suojaa raudoitusterästä korroosiolta
 • Parempi sidoslujuus
 • Paksumpi ruiskutuskerros jokaisella ruiskutuskerralla ja parempi pumpattavuus
Tyypillisiä käyttökohteita
 • HPC-betoni
 • Betonielementit
 • Ruiskutettava betoni
 • Kemiallisille ja ympäristövaikutuksille altis betoni
 • Merivesibetoni
 • Valmisbetonimassa korkealujuusbetonia varten
Subscribe to newsletter