TamSoil 280AC

Ladattavat tiedostot

TamSoil 280AC on erityisesti TBM-laitteille kehitetty savea poistava maanparannusvaahto. Se toimii maanparannusaineena monenlaisissa maaperäolosuhteissa ja varsinkin savisissa maaperissä, joissa ilmenee taipumusta koheesio-ongelmiin ja savisen maaperän tarttumista metallipintoihin. TamSoil 280AC antaa kaivetulle maa-ainekselle tarvittavat plastiset ominaisuudet ja vähentää maaperän tarttumista leikkuupäässä, työkammiossa ja ruuvikuljettimessa. Lisäksi TamSoil 280AC tuottaa homogeenista ja kokoonpuristuvaa irtomaata, mikä pienentää työstöpään vääntömomenttia ja varmistaa tasaisen maanpaineen työkammioon louhintaprosessin ajaksi.

Tärkeimmät edut
  • Tehokas sekoittuminen kaivettuun maa-ainekseen pienentää leikkuupään vääntömomenttia
  • Vähentää saven koheesion ja tartunnan vaikutuksia
  • Parantaa irtomaan reologiaa
  • Turvallinen ympäristölle ja myrkytön
Tyypillisiä käyttökohteita
  • EPB-tunnelilouhinta savisissa maaperäolosuhteissa
  • Maanparannus
  • Reologisten ominaisuuksien muuttaminen