登入

2023年9月21日

Kokeilu kannattaa (News in Finnish only)

Normet ja Junttan ovat kokeilleet uudentyyppistä henkilöstövuokrausyhteistyötä. Järjestely toimi erittäin hyvin molemmin puolin: lomautusuhan olla olevat Junttanin työntekijät saivat kolmeksi kuukaudeksi töitä ja Normet sai kokeneita tekijöitä tuotantoon purkamaan työkuormaa.

Molempien yritysten tarpeet lähtökohtana

Osaavista teknologia-alan työntekijöistä on pulaa ja erilaisia vaihtoehtoja on kartoitettava jatkuvasti. Samaan aikaan on varmistettava töiden ja palkanmaksun jatkuminen – välillä vaikka toisessa yrityksessä.

Normet ja hydraulisia paalutuslaitteita valmistava Junttan tekivät yhteisen tarvekartoituksen, jonka pohjalta laadittiin yhteistyösopimus kevään aikana. Aloituspäätöksen jälkeen Normetin edustajat kävivät Junttanilla kertomassa työntekijöille tarkemmin yrityksestä ja vastaamassa kysymyksiin. Samalla tehtiin myös työhaastattelut ja pian sen jälkeen valinnat.

Ammattilaisen asenne ja osaaminen

Kuusi Junttanin työntekijää työskenteli Normetilla kolme kuukautta maaliskuusta kesäkuulle. Junttanilaiset kokivat, että perehdytys oli hyvä ja töihin pääsi heti kiinni. Toki vuokratut kuusi työntekijää olivat kokeneita asentajia, joten suurin osa työstä oli heille tuttua. Junttanilaiset kiittelivät Normetin kollegoita siitä, että tehtaalla heidät otettiin luontevasti työporukkaan mukaan.

Toisessa yrityksessä työskentely oli vuokratyöntekijöiden mukaan hyvä ammatillinen oppimiskokemus ja hieno mahdollisuus vähentää lomautustarvetta. Pidempää työmatkaa ei koettu rasitteeksi ja yhteiskyydit toimivat hyvin.

Junttanilaiset tekivät havaintoja ammattilaisen silmin Normetin tehtaan toiminnoista. Turvallisuuskulttuuri ja päivittäiset turvallisuuskäytänteet olivat heidän mielestään vahvoja, ja

tukitoimintojen rooli kokoonpanotyön mahdollistajana oli hyvällä tasolla. Esimerkiksi keräilytoimintoja pidettiin sujuvina ja ylläpitosuunnittelun tuen vasteaikoja lyhyinä.

Osaava ja sitoutunut porukka

Molemmilla yrityksillä oli käytössä osittain samat tietojärjestelmät, mikä helpotti tiedon hakua ja toimimista. Vuokratyöläiset saivat myös ensikosketuksen vuorotyöhön, sillä sitä ei kokoonpanossa Junttanilla ole toistaiseksi tehty. Vuorotyö olikin yksi niistä asioista, joka koettiin pieneksi haasteeksi.

Normetlaiset kiittelivät, että vuokrattu työvoima oli osaavaa ja sitoutunutta porukkaa, joka pääsi hyvin kiinni tehtaan toimintoihin. Vaikka yhteistyötä oli alussa hieman kyseenalaistettu ja ajateltu, että itsekin selvittäisiin kevään ruuhkasta, Normetin tuotannon henkilöstö oli pääsääntöisesti tyytyväinen vuokrausjärjestelyyn ja kiitteli saatua apua.

Vuokrajakson päätteeksi Junttanin työntekijöille järjestettiin kahvihetki, jossa vaihdettiin kokemuksia.

Kokeilusta hyvä pohja jatkoa varten

Innovatiivisen kokeilun ansiota kaksi teknologia-alan yritystä teki molempia hyödyntävää yhteistyötä, jota voidaan tarvittaessa jatkaa myös tulevaisuudessa. Mukana olleet henkilöt suosittelevat vastaavanlaista avointa ja reilua yhteistyötä muillekin yrityksille ja toimialoille.

Lisätietoja yhteistyöstä antavat:

Jarkko Korhonen, Director Production, Jarkko.korhonen@normet.com, 040 3544 755

Satu Marjo, VP Operations, satu.marjo@junttan.com, 040 6872006

© 2024 Normet

Ver. 12529